רשימת נשיאי מצרים

זוהי רשימה מסודרת כרונולוגית של נשיאי מצרים.

 • Muḥammad Naguib (1953–54; פעם ראשונה)
 • גמאל עבד אל נאצר (1954; פעם ראשונה)
 • Muḥammad Naguib (1954; פעם שנייה)
 • גמאל עבד אל נאצר (1954–70; פעם שנייה)
 • אנואר סאדאת (1970–81)
 • סופי אבו טאלב (משחק; 1981)
 • חוסני מובארק (1981–2011)
 • שלטון צבאי (פברואר 2011 - יוני 2012)
 • מוחמד מורסי (2012-13)
 • Adly Mansour (ביניים; יוני 2013 - יוני 2014)
 • עבד אל פתח א-סיסי (2014–)
מאמר זה תוקן ועדכן לאחרונה על ידי ריצ'רד פאלארדי, עורך המחקר.