אַמוֹנִיט

אמוניט , כל אחד מבני עם שמי קדום שעירו העיקרית הייתה רבת אמון, בארץ ישראל. "בני עמון" היו בסכסוך רב-שנתי, אם כי ספורדי, עם בני ישראל. לאחר תקופה ארוכה של קיום סמינומי, הקימו העמונים ממלכה צפונית למואב במאה ה -13 לפני הספירה. בקושי, בירת המצודה שלהם נכבשה על ידי דוד המלך של ישראל. אישה אמונית, אחת מהזרים הרבים שנלקחה להרמון שלמה המלך של ישראל, הייתה אחראית להניע את המלך לעבוד את האל העממוני מלקום.

מפת הדבורים באסיה חידון הכירו את אסיה מהי בירת אינדונזיה?

בתקופת שלטונו של יהויקים (המאה ה -6 לפנה"ס), בעמנו בריתה את עצמם עם הכשדים, הסורים ואחרים במתקפה על יהודה וגם התנכלו לבני ישראל כשניסו לבנות מחדש את מקדש ירושלים לאחר גלות בבל. במאה השנייה לפנה"ס הם הובסו על ידי יהודה מכביוס.