קבוצת אינטרס

קבוצת אינטרסים , המכונה גם קבוצת אינטרסים מיוחדים או קבוצת לחץ , כל אגודה של יחידים או ארגונים, המאורגנים בדרך כלל באופן רשמי, אשר על בסיס חשש משותף אחד או יותר, מנסה להשפיע על המדיניות הציבורית לטובתה. כל קבוצות האינטרסים חולקות רצון להשפיע על מדיניות הממשלה כדי להועיל לעצמן או למטרותיהן. מטרתם יכולה להיות מדיניות המיטיבה באופן בלעדי עם חברי הקבוצה או פלח אחד בחברה (למשל, סובסידיות ממשלתיות לחקלאים) או מדיניות המקדמת מטרה ציבורית רחבה יותר (למשל, שיפור איכות האוויר). הם מנסים להשיג את יעדיהם באמצעות שתדלנות - כלומר על ידי ניסיון להפעיל לחץ על קובעי המדיניות להשיג תוצאות מדיניות לטובתם.

ארמון השלום (ורדספאליס) בהאג, הולנד. בית הדין הבינלאומי לצדק (גוף שיפוטי של האו"ם), האקדמיה למשפט הבינלאומי בהאג, ספריית ארמון השלום, אנדרו קרנגי עוזרים לשלם עבורארגוני חידון עולמיים: עובדה או בדיוני? ארגון האמנה הצפון אטלנטית מוגבל למדינות אירופה.

קבוצות אינטרסים הן התפתחות טבעית של קהילות העניין הקיימות בכל החברות, החל מקבוצות צרות כמו התאחדות התעשיינים המחקרים ביפן וכלה בקבוצות רחבות כמו הפדרציה האמריקאית לעבודה - קונגרס הארגונים התעשייתיים (AFL – CIO) ואפילו ארגונים רחבים יותר כמו הצבא. פוליטיקה ואינטרסים אינם ניתנים להפרדה. תחומי העניין הם היבט רווחי, קבוע וחיוני בכל המערכות הפוליטיות - משטרים דמוקרטיים, סמכותיים וטוטליטריים כאחד. יתרה מזאת, קבוצות אינטרסים קיימות בכל דרגות השלטון - לאומיות, ממלכתיות, מחוזיות ומקומיות - ויותר ויותר הם מילאו תפקיד חשוב בעניינים בינלאומיים.

המטרות והמקורות הנפוצים של קבוצות העניין מעורפלות, עם זאת, העובדה שהן שונות מאוד בצורתן ובאסטרטגיות הלובינג הן במערכות פוליטיות והן על פני מערכות שונות. מאמר זה מספק סקירה רחבה המסבירה את ההבדלים הללו ואת התפקיד שקבוצות העניין ממלאות בחברה.

הַגדָרָה

כמוגדר לעיל, קבוצת אינטרסים היא בדרך כלל אגודה מאורגנת רשמית המבקשת להשפיע על המדיניות הציבורית. הגדרה רחבה זו, המשמשת יותר ויותר על ידי חוקרים, עומדת בניגוד לאלה מבוגרים וצרים יותר הכוללים רק עמותות פרטיות שיש להן ארגון פורמאלי מובהק, כמו Confindustria של איטליה (הקונפדרציה הכללית לתעשייה), איגוד החינוך הלאומי של ארצות הברית והתמיכה ההדדית של גואטמלה. קבוצה (ארגון לזכויות אדם). בעיה אחת בהגדרה כה צרה היא שגופים רבים המאורגנים רשמית אינם פרטיים. כוחות השדולה החשובים ביותר בכל חברה הם גורמי השלטון השונים: סוכנויות ומוסדות ממשלתיים לאומיים, אזוריים ומקומיים כמו הצבא.סיבה נוספת לבחור בהגדרה רחבה היא שבכל החברות ישנן קבוצות רבות שאינן רשמיות שהן, למעשה, קבוצות אינטרס, אך לא היו מכוסות בהגדרה הצרה יותר. לדוגמה, בכל המערכות הפוליטיות יש קבוצות משפיעות של אליטות פוליטיות ומקצועיות שאולי אינן מוכרות כקבוצות פורמליות, אך בכל זאת הן מכריעות בהשפעה בלתי פורמאלית של המדיניות הציבורית.

קבוצות אינטרסים מסוימות מורכבות מאנשים כגון חוות או מגדלי פירות העשויים להקים ארגוני סחורות בחוות. במקרים אחרים, קבוצת אינטרס מורכבת לא מאנשים פרטיים אלא מארגונים או עסקים, דוגמת ההסתדרות הכללית בישראל וקבוצת העבודה באנדים-אמזון, הכוללת ארגונים סביבתיים ומולדת במספר מדינות דרום אמריקה. ארגונים מסוג זה נקראים עמותות שיא, מכיוון שהם למעשה הקבוצות העיקריות באזור העניין שלהן במדינה.

המונח " אינטרס" ולא " קבוצת אינטרסים" משמש לעתים קרובות לציון מחוזות פוליטיים רחבים או פחות-פורמליים, כמו האינטרס החקלאי והאינטרס הסביבתי - מגזרים בחברה שעשויים לכלול קבוצות אינטרס פורמליות רבות. באופן דומה, לרוב משתמשים באינטרס כאשר בוחנים גורמים ממשלתיים הפועלים להשפיע על ממשלות אחרות (למשל, ממשלה מקומית המבקשת להשיג מימון מהממשלה הלאומית). בחברות סמכותיות ומתפתחות, בהן קבוצות אינטרסים רשמיות מוגבלות או שאינן מפותחות כל כך טוב, לרוב משתמשים באינטרס כדי לייעד קבוצות רחבות יותר כמו אליטות ממשלה ומנהיגי שבט.