תפיסה חיצונית

תפיסה חיצונית (ESP), תפיסה המתרחשת ללא תלות בתהליכי החישה הידועים. בדרך כלל נכללים בקטגוריה זו של תופעות הן טלפתיה, או העברת מחשבות בין אנשים; עריכה מוחלטת, או מודעות על-טבעית לחפצים או אירועים שאינם בהכרח ידועים לאחרים; והכרה מוקדמת, או ידיעת העתיד. חקירה מדעית של תופעות אלה ודומות להן מתקופת סוף המאה ה -19, כאשר רוב הראיות התומכות הגיעו מניסויים שכללו ניחוש קלפים. הנבדקים מנסים לנחש נכון את סמלי הקלפים המוסתרים מתפיסתם בתנאים מבוקרים; אחוז טוב יותר מהסיכוי מהשיחות הנכונות למספר משמעותי סטטיסטית של ניסויים נחשב כעדות ל- ESP. למרות שמדענים רבים ממשיכים לפקפק בקיומו של ESP,אנשים הטוענים כיכולת זו משמשים לעתים על ידי צוותי חקירה המחפשים נעדרים או דברים.