צו מילאנו

צו מילאנו , הכרזה שקבעה באופן קבוע את הסובלנות הדתית לנצרות בתוך האימפריה הרומית. זו הייתה תוצאה של הסכם מדיני שנחתם במדיולאנום (מילאנו המודרנית) בין הקיסרים הרומאים קונסטנטינוס הראשון לליסינוס בפברואר 313. הכרוז, שנערך למזרח על ידי ליסיניוס ביוני 313, העניק לכל האנשים חופש לעבוד את כל האל שהם רוצים. , הבטיחו לנוצרים זכויות משפטיות (כולל הזכות לארגן כנסיות), וכיוונו את השיבה המהירה לנוצרים של רכוש שהוחרם. גזרות הסובלנות הקודמות היו קצרות-זמן כמו המשטרים שהאמצו אותם, אך הפעם הצבא ביסס למעשה את הסובלנות הדתית. העותקים הקיימים של הגזירה הם אלה שפרסם ליסיניוס באזורים המזרחיים של האימפריה.

קונסטנטין אני מאמר זה תוקן ועודכן לאחרונה על ידי מליסה פטרוצלו, עורך עוזר.