ג'ינגונגאפ

ג'ינגונגאפ , במיתולוגיה הנורדית והגרמנית, הריק בו נוצר העולם. הסיפור מסופר, בהרבה וריאציה, בשלושה שירים של עדדה הזקנה , וסינתזה של אלה ניתנת על ידי סנורי סטורלוסון בפרוזה אדה שלו .